-

آرشیو پروژه ها > پروژه هاي دانشجويي

  اجرای یک پروژه باPLC برای Step Motor [ دانلود پروژه ]
اجرای یک پروژه باPLC برای Step Motor

  طریقه اتصال پانل لمسی Pro-face به کنترلر PLC-S7 MPI Adapter via Ethernet توسط MPI بدون نیاز به ماژول CP [ دانلود پروژه ]
طریقه اتصال پانل لمسی Pro-face به کنترلر PLC-S7 MPI Adapter via Ethernet توسط MPI بدون نیاز به ماژول CP

  پروژه میکروکنترلر project-micro [ دانلود پروژه ]
پروژه میکروکنترلر project-micro

  پروژه ترازوی دیجیتال با استفاده از لود سل Strain Gauge [ دانلود پروژه ]
پروژه ترازوی دیجیتال با استفاده از لود سل Strain Gauge

  دو پروژه کاربردی با میکروکنترلر microcontroler project-4 [ دانلود پروژه ]
دو پروژه کاربردی با میکروکنترلر microcontroler project-4

  پروژه ارتباط بين s7-1200_winccflexible2008sp2 [ دانلود پروژه ]
پروژه ارتباط بين s7-1200_winccflexible2008sp2

  پروژه کاربردي مدارسنسور هشداردهنده گازGas Sensor Project [ دانلود پروژه ]
پروژه کاربردي مدارسنسور هشداردهنده گازGas Sensor Project

  پروژه شبيه سازي اکولايزر سيگنال صوتي با نرم افزار مطلب matlab audio equalizer [ دانلود پروژه ]
پروژه شبيه سازي اکولايزر سيگنال صوتي با نرم افزار مطلب matlab audio equalizer تهيه کننده : سعيد اکبري زاده

  پروژه چراغ راهنمايي با PLC [ دانلود پروژه ]
پروژه چراغ راهنمايي با PLC

  پروژه رقص نور 5 کاناله با PLC [ دانلود پروژه ]
پروژه رقص نور 5 کاناله با PLC

اول<<12345678910>>آخر