-

آرشیو پروژه ها > پروژه هاي دانشجويي

  فیلم آموزشی و خود آموز مانیتورینگ صنعتی با Wincc Flexible SP3 [ دانلود پروژه ]
فیلم آموزشی و خود آموز مانیتورینگ صنعتی با Wincc Flexible SP3 Wincc Flexible Tutorial فیلم آموزشی شماره 18

  فیلم آموزشی و خود آموز مانیتورینگ صنعتی [ دانلود پروژه ]
فیلم آموزشی و خود آموز مانیتورینگ صنعتی با Wincc Flexible SP3 Wincc Flexible Tutorial فیلم آموزشی شماره 17

  آموزش مدارات فرمان چراغ راهنمایی و رانندگی [ دانلود پروژه ]
آموزش مدارات فرمان چراغ راهنمایی و رانندگی و اجرای آن توسط PLC بصورت علمی و کاربردی به همراه فیلم آموزش اتصالات سخت افزاری و برنامه PLCو اجرای آن توسط PLC,wincc

  برنامه نویسی آنالوگ به همراه تنظیمات سخت افزاری PLC [ دانلود پروژه ]
برنامه نویسی آنالوگ به همراه تنظیمات سخت افزاری PLC

  آموزش مدارات فرمان و اجرای آن توسط PLC [ دانلود پروژه ]
آموزش مدارات فرمان و اجرای آن توسط PLC بصورت علمی و کاربردی به همراه فیلم آموزش اتصالات سخت افزاری و برنامه PLCو اجرای آن توسط PLC,wincc (مجموعه شماره 3حاوی 13 پروژه )

  فیلم آموزشی و خود آموز مانیتورینگ صنعتی [ دانلود پروژه ]
فیلم آموزشی و خود آموز مانیتورینگ صنعتی با Wincc Flexible SP3 Wincc Flexible Tutorial فیلم آموزشی شماره 15

  کنترل پمپ تزریق دارو توسط PID دیجیتال از طریق کامپیوتر [ دانلود پروژه ]
کنترل پمپ تزریق دارو توسط PID دیجیتال از طریق کامپیوتر

  تنظیمات Step7 Basic V11,V12,V13 ( نرم افزار TIA ) آموزش تصویری شبکه Ethernet بین PLC S7-1200 با LOGO V-7 با انجام یک پروژه کاربردی [ دانلود پروژه ]
تنظیمات Step7 Basic V11,V12,V13 ( نرم افزار TIA ) آموزش تصویری شبکه Ethernet بین PLC S7-1200 با LOGO V-7 با انجام یک پروژه کاربردی

  آموزش اتصال HMIبه0BA7 LOGO از طریق برنامه WinCC flexible آموزش تصویری ارتباط LOGO و HMI [ دانلود پروژه ]
آموزش اتصال HMIبه0BA7 LOGO از طریق برنامه WinCC flexible آموزش تصویری ارتباط LOGO و HMI

  خود را بیازمائیدو امتیاز دانلود کسب نمائید: [ دانلود پروژه ]
خود را بیازمائیدو امتیاز دانلود کسب نمائید:

اول<<12345678910>>آخر