-

آرشیو پروژه ها > پروژه هاي دانشجويي

  خود را بیازمائیدو امتیاز دانلود کسب نمائید: [ دانلود پروژه ]
خود را بیازمائیدو امتیاز دانلود کسب نمائید:

  پروژه های کاربردی با PLC Delta [ دانلود پروژه ]
پروژه های کاربردی با PLC Delta

  برنامه نویسی چراغ راهنمایی هوشمند بدون استفاده از تایمر و کانتر با PLC Cherag_no_timer [ دانلود پروژه ]
برنامه نویسی چراغ راهنمایی هوشمند بدون استفاده از تایمر و کانتر با PLC Cherag_no_timer

  سیستم کنترل اتوماتیک منزل با PLC [ دانلود پروژه ]
سیستم کنترل اتوماتیک منزل با PLC

  پروژه کاربردی راه اندازی فن تونلها با استفاده از میکرومستر [ دانلود پروژه ]
پروژه کاربردی راه اندازی فن تونلها با استفاده از میکرومستر Closed-Loop Control of a tunnel / car park fan

  پروژه های کاربردی PLC s7-300,400,1200 [ دانلود پروژه ]
پروژه های کاربردی PLC s7-300,400,1200

  مکانیزاسیون سالن های مرغداری با PLC S7 [ دانلود پروژه ]
مکانیزاسیون سالن های مرغداری با PLC S7

  پروژه کاربردی کنترل دما و سیستم خنک کنندگی کوره ذوب القایی Project [ دانلود پروژه ]
پروژه کاربردی کنترل دما و سیستم خنک کنندگی کوره ذوب القایی Project

  پروژه کاربردی شبیه سازی سیلندرهای گازی با نرم افزار Simatic Manager [ دانلود پروژه ]
پروژه کاربردی شبیه سازی سیلندرهای گازی با نرم افزار Simatic Manager

  مجموعه فیلم آموزشی و پروژه ها plc project&movie [ دانلود پروژه ]
مجموعه فیلم آموزشی و پروژه ها plc project&movie

اول<<12345678910>>آخر