-

آرشیو پروژه ها > پروژه هاي دانشجويي

  پروژه تستر آي سي هاي ديجيتال prozhe-tester-ic [ دانلود پروژه ]
پروژه تستر آي سي هاي ديجيتال prozhe-tester-ic

  پروژه هاي کاربردي الکترونيک Electronic Circuit [ دانلود پروژه ]
پروژه هاي کاربردي الکترونيک Electronic Circuit

  دو پروژه کاربردي با ميکرو project with Micro control [ دانلود پروژه ]
دو پروژه کاربردي با ميکرو project with Micro control

  پروژه کاربردي آمپلي فاير دستي بسيار قدرتمند Power Megaphone [ دانلود پروژه ]
پروژه کاربردي آمپلي فاير دستي بسيار قدرتمند Power Megaphone

  پروژه اندازه گيري ميزان رطوبت خاک گياهان Plant Moisture Level Monitor [ دانلود پروژه ]
پروژه اندازه گيري ميزان رطوبت خاک گياهان Plant Moisture Level Monitor

  پروژه هاي کاربردي PLC S7 MADARAT BARGH SANATI-LAD [ دانلود پروژه ]
پروژه هاي کاربردي PLC S7 MADARAT BARGH SANATI-LAD

  پروژه صوت سنج [ دانلود پروژه ]
پروژه صوت سنج

  پروژه طراحي و ساخت ربات باربر خودمختار با سر و بينايي robocup project [ دانلود پروژه ]
پروژه طراحي و ساخت ربات باربر خودمختار با سر و بينايي robocup project

  پروژه ارتباط دو طرفه دو PLC ( CPU313C ) با دو کارت CP343-1 بصورت شبکه Industrial Ethernet [ دانلود پروژه ]
پروژه ارتباط دو طرفه دو( PLC ( CPU313C با دو کارت CP343-1 بصورت شبکه Industrial Ethernet

  برنامه نويسي وپيکر بندي شمارشگر Count در ماشين زيمنس و استفاده از شفت انکدر [ دانلود پروژه ]
برنامه نويسي وپيکر بندي شمارشگر Count در ماشين زيمنس و استفاده از شفت انکدر

اول<<67891011121314>>آخر