-

آرشیو اخبار > آبان 1390

پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل
پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران با شعار " فرماندهی کنترل، راهبرد توسعه پایدار ملی" به میزبانی دانشگاه تهران در آذر ماه 1390 برگزار می گردد.  شرح مطلب ...
ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
ششمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت  شرح مطلب ...
کنفرانس <<رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی>>
کنفرانس <<رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی>> شرح مطلب ...
1