-

آرشیو پروژه ها > اجراي پروژه خطوط توليد

  سوال PLC [ دانلود پروژه ]
سوال PLC

  پروژه های برنامه نویسی کاربردی - سری 1 [ دانلود پروژه ]
پروژه های برنامه نویسی کاربردی - سری 1

  پروژه برنامه نویسی ومقیاس بندی آنالوگ scale [ دانلود پروژه ]
پروژه برنامه نویسی ومقیاس بندی آنالوگ scale

  پروژه روشن وخاموش شدن موتور الکتریکی بعد از 3000 ساعت [ دانلود پروژه ]
پروژه روشن وخاموش شدن موتور الکتریکی بعد از 3000 ساعت

  پروژه ساخت تایمربا زمان گیری سالیانه [ دانلود پروژه ]
پروژه ساخت تایمربا زمان گیری سالیانه

  پروژه ساخت COUNTER بدون استفاده از دستورات لبه: [ دانلود پروژه ]
پروژه ساخت COUNTER بدون استفاده از دستورات لبه:

  پروژه ساخت Counter با استفاده از دستور لبه: [ دانلود پروژه ]
پروژه ساخت Counter با استفاده از دستور لبه:

  فیلم آموزشی برنامه نویسی آنالوگ با لوگو Analog with logo [ دانلود پروژه ]
فیلم آموزشی برنامه نویسی آنالوگ با لوگو Analog with logo

  پروژه درب رمز دار با میکروکنترلر AVR [ دانلود پروژه ]
پروژه درب رمز دار با میکروکنترلر AVR

  پروژه کارخانه آجر پزی [ دانلود پروژه ]
پروژه کارخانه آجر پزی

اول<<12345678910>>آخر